Witamy na stronie firmy Nysagaz Sp. z o.o.

 

Firma NYSAGAZ Sp. z o.o. założona została 25 października 2000 roku przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna i niemieckie przedsiębiorstwo Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft z siedzibą w Lipsku.


Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)     wytwarzanie energii elektrycznej,

2)      przesyłanie energii elektrycznej,

3)      handel energią elektryczną,

4)      wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

5)      wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

6)      działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

7)      pozostałe badania i analizy techniczne,

8)      wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

9)      roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

 

Od początku działalności firma uczestniczyła w przestawianiu kotłowni i elektrociepłowni węglowych w Polsce południowej i zachodniej na gaz ziemny, oraz w obrocie produktami energetycznymi wszelkiego rodzaju w systemie tzw. contractingu.


Siedziba Zarządu Spółki:

NYSAGAZ Sp. z o.o.
Wrocław 53-661
Plac Solidarności 1/3/5

Kapitał zakładowy: 13.550.000 PLN;

Dane Rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr: 0000163825;

NIP: 615-18-14-382; Regon: 230928729

Konto: BRE BANK S.A. 41 1140 1140 0000 2230 9000 1001